برترین‌هاپورتفوی
نماد فن آوا

۵.۵۶ از ۱۰

شرکت گروه فن آوا

بروزرسانی: امروز

تحلیل از نظر شاخص‌های مختلف


میانگینِ ارزشِ هر خرید نسبت به ارزشِ بازار 

۱۰.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر فروش نسبت به ارزشِ بازار 

۱.۰۰ از ۱۰

میانگینِ ارزشِ هر خریدِ حقوقی نسبت به ارزشِ بازار 

۱۰.۰۰ از ۱۰

درصدِ ورودِ حقوقی در بازدهِ منفی

۴.۰۰ از ۱۰

درصدِ ورودِ حقوقی در بازدهِ مثبت

۱.۰۰ از ۱۰


تغییر در سهمِ سهامدارِ عمده در بازدهِ منفی

۷.۰۰ از ۱۰

تغییر در سهمِ سهامدارِ عمده در بازدهِ مثبت

۳.۰۰ از ۱۰

نسبت ارزش خرید سهامدار عمده به ارزش خرید حقوقی

۱۰.۰۰ از ۱۰


میانگین بازده به ارزش معاملات

۱.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی صف

۲.۰۰ از ۱۰

تعداد روزهای نسبی معامله شده

۱.۰۰ از ۱۰

تعداد نسبی معاملات

۲.۰۰ از ۱۰

میانگین تعداد روزهای متوالی صف

۱.۰۰ از ۱۰


ارزش در معرض خطر

۷.۰۰ از ۱۰

ارزش در معرض خطر احتمالی

۸.۰۰ از ۱۰

انحراف معیار

۹.۰۰ از ۱۰

نیم انحراف معیار

۹.۰۰ از ۱۰

نسبت شارپ

۱.۰۰ از ۱۰


SMA_5_Score

۱.۰۰ از ۱۰

SMA_50_Score

۱۰.۰۰ از ۱۰

EMA_5_Score

۱.۰۰ از ۱۰

EMA_50_Score

۱۰.۰۰ از ۱۰


MFI_40_Score

۱۰.۰۰ از ۱۰


P/E

۷.۰۰ از ۱۰

P/B

۱۰.۰۰ از ۱۰

P/S

۱.۰۰ از ۱۰

EV/TotalAssets

۱۰.۰۰ از ۱۰


جريان نقدي حاصل از عمليات

۹.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ ناخالص

۱۰.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ عملیاتی

۱۰.۰۰ از ۱۰

حاشیه سود خالص

۱۰.۰۰ از ۱۰

هزینه های عمومی و اداری به فروش

۱.۰۰ از ۱۰

جریانِ نقدِ عملیاتی به فروش

۱۰.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از مالیات

۱۰.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی ها

۵.۰۰ از ۱۰

بازدهِ حقوقِ مالکانه

۳.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ فروش

۱۰.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ سودِ خالص

۱۰.۰۰ از ۱۰

حاشیه ی سودِ قبل از بهره و مالیات

۱۰.۰۰ از ۱۰

بازدهِ دارایی های ثابت

۱۰.۰۰ از ۱۰


سهمِ نقد در داراییِ جاری

۱.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاری

۴.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های جاری در کلِ دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

سهمِ معادلِ-نقد در کلِ دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

نسبتِ سریع

۶.۰۰ از ۱۰

نسبتِ آنی

۷.۰۰ از ۱۰

سهمِ قلم های غیرِ-عملیاتی از دارایی های جاری

۱.۰۰ از ۱۰

نسبتِ جاریِ اصلاح-شده

۳.۰۰ از ۱۰

دوره ی گردشِ موجودیِ کالا

۱.۰۰ از ۱۰

نقد به ازایِ فروش

۱.۰۰ از ۱۰


سهمِ بدهی های بهره-دار در تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۱۰.۰۰ از ۱۰

اهرمِ دوپانت

۴.۰۰ از ۱۰

کفایتِ دارایی های غیرِ جاری برایِ تأمینِ مالیِ هزینه-زا

۸.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بهره-دار از بدهی ها

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ بدهی های بلند-مدت از تأمینِ مالیِ بلند-مدت

۱.۰۰ از ۱۰

بدهیِ بلند-مدت به حقوقِ مالکانه

۱.۰۰ از ۱۰

هزینه ی مالی به بدهی های بهره-دار

۱.۰۰ از ۱۰


سهمِ سرمایه-گذاری در دارایی ها

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ مستهلاک-شده ی دارایی های ثابتِ مشهود

۱۰.۰۰ از ۱۰

سهمِ دارایی های غیرِ-عملیاتیِ غیرِ-جاری در دارایی ها

۷.۰۰ از ۱۰

گردشِ کلِ دارایی ها

۲.۰۰ از ۱۰

گردشِ دارایی های ثابتِ مشهود

۲.۰۰ از ۱۰

نرخِ رشدِ دارایی های ثابتِ مشهود

۶.۰۰ از ۱۰


حجم معامعلات هفته به حجم ماهانه

۱۰.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 3 ماهه

۱۰.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات هفته به حجم 6 ماهه

۱۰.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی حقیقی هفته اخیر

۱.۰۰ از ۱۰

سرانه خرید حقیقی هفته اخیر

۷.۰۰ از ۱۰

سرانه فروش حقیقی هفته اخیر

۶.۰۰ از ۱۰

قدرت خریدار حقیقی هفته اخیر

۸.۰۰ از ۱۰

کد به کد احتمالی در هفته اخیر

۴.۰۰ از ۱۰

درصد ورود نقدینگی حقیقی

۲.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم ماهانه

۱۰.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 3 ماهه

۱۰.۰۰ از ۱۰

حجم معامعلات روز به حجم 6 ماهه

۱۰.۰۰ از ۱۰

سرانه خرید حقیقی

۹.۰۰ از ۱۰

سرانه فروش حقیقی

۱.۰۰ از ۱۰

قدرت خریدار حقیقی

۵.۰۰ از ۱۰


بازدهِ سودِ نقدی

۱.۰۰ از ۱۰

درصدِ تقسیمِ سودِ نقدی

۱.۰۰ از ۱۰


بازده مرکب هفته اخیر

۵.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 30 روز اخیر

۷.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب یک سال اخیر

۲.۰۰ از ۱۰

بازده مرکب 5 سال اخیر

۲.۰۰ از ۱۰

میانگین بازده مرکب هفتگی

۱.۰۰ از ۱۰

نام شرکتگروه فن آوا
نمادفن آوا
سال تاسیس1381
سال عرضه سهام شرکت در بورس1390
گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن
نوع بازارفرابورس
فعالیت شرکتارائه خدمات بورسی
سهامداران عمدهشرکت فناوران طلوع شبکه

در این مطلب به تحلیل فن آوا به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه گروه رایانه و فعالیت های وابسته به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با ما همراه باشید.

تاریخچه فن آوا 

گروه شرکت فن آوا با هدف تولید محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات سال 1381 در تهران تاسیس شد. سهام این شرکت سال 90 با نماد فن آوا وارد بورس اوراق بهادار شد. در حال حاضر شرکت فناوران طلوع شبکه با مالکیت 58 درصد، سهامدار عمده نماد فن آوا است.

محصولات و خدمات سهام فن آوا

ارائه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL 

خدمات دیتا سنتر، شبکه اختصاصی مجازی و پهنای باند

موضوع فعالیت فن آوا

موضوع اصلی:

  • تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایانه ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزار و نرم افزارهای کاربردی
  • خرید و فروش، واردات و صادرات قطعات و تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایانه ای و مخابراتی و انتقال دیتا
  • عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه ها و موسسات سازمان ها و نهادها و شرکت های خصوصی و دولتی اعم از داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
  • ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام سایر عملیات مجاز که مستقیما در زمینه موضوع فعالیت شرکت باشد.

موضوع فرعی:

  • اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از کلیه بانک های داخلی و خارجی، موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت
  • خرید و فروش سهام شرکت ها در ارتباط با موضوع شرکت و اوراق مشارکت و سایر موارد در زمینه موضوع فعالیت شرکت
  • تاسیس هر نوع شرکت و پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام با موضوع فعالیت مشابه 

آخرین تحلیل فن آوا

در بررسی تحلیل فن آوا باید عوامل تاثیرگذار بر هزینه های شرکت و ریسک های موجود شرکت را مورد بررسی قرار داد. تحلیل گران برای بروزرسانی تحلیل سهام فن آوا می‌توانند، نماد مورد نظر را در سامانه بیدار آنالیز جست و جو کرده و از خدمات رایگان این سامانه بهره مند شوند.