logo

راهنمای آسان تریدر

راهنمای آسان تریدرasan-final2-min.png

asan-final-min.jpg

برای ارسال درخواست‌های آسان تریدر کد با الگوی زیر را به شماره 2142029 پیامک نماییدتغییر شماره موبایل


برای تغییر شماره موبایل:

 کدملی * 77*

  را به شماره 2142029 ارسال نمایید

مثال 1234567890*77*
change-number-min.png

دفتر سفارشات


asan-trader-help3-min.png


مشاهده سفارشات و آخرین وضعیت آن

برای مشاهده وضعیت سفارشات سه روز گذشته الگوی زیر را ارسال نمایید

دفتر سفارشات

خرید سهام


asan-trader-help1-min.pngخرید نام نماد  تعداد قیمت


مثال خرید شغدیر به تعداد 1.000 عدد و به ازای هر سهم تا سقف قیمت 62.000 ریال

خرید شغدیر 1000 62000قیمت روز سهم

درصورتی که قیمت هر سهم را عدد 1  وارد کنید خرید بر اساس قیمت روز بازار با نظر معامله گر انجام خواهد، مثال خرید سهم خساپا به تعداد 2.000 عدد و با قیمت روز

خرید خساپا 1000 1

فروش سهم


asan-trader-help2-min.png

فروش نام نماد تعداد قیمت هرسهم


مثال فروش ولبهمن به تعداد 1.000 عدد و به ازای هر سهم کف قیمت 62.000 ریال

فروش ولبهمن 1000 6200قیمت روز سهم

درصورتی که قیمت هر سهم را عدد 1  وارد کنید خرید بر اساس قیمت روز بازار با نظر معامله گر انجام خواهد، مثال خرید سهم حکشتی به تعداد 2.000 عدد و با قیمت روز

فروش حکشتی 2000 1 

درخواست وجه


asan-trader-help5-min.png

درخواست وجهدرخواست برداشت وجه مبلغ خاص

اگر بخشی از مبلغ موجودی خود را می‌خواهید برداشت کنید، کد زیر را ارسال نمایید

درخواست وجه مبلغ


به عنوان مثال درصورتی که می‌خواهید 200.000.000 ریال از موجودی حساب خود را برداشت کنید کد زیر را ارسال نمایید

درخواست وجه 200000000

تغییر کارگزار ناظر


asan-trader-help6-min.png

تغییر ناظر نام نماد


مثال

تغییر ناظر شستا


توجه: پس از ارسال پیامک سفارش، سیستم آسان تریدر درخواست شما را بصورت اتوماتیک پایش کرده و در پاسخ آن پیامکی مبنی بر تشخیص سفارش و کد تایید پیامکی سفارش برای شما ارسال خواهد شد


راهنمای شروع بورس

چیز زیادی از بورس نمی‌دانید؟ ما گام به گام از نقطه صفر شما را همراهی می‌کنیم تا پیچیدگی‌های بورس را برایتان راحت کنیم.