logo

اثر تورم بر بازار سهام چیست؟

خانهآموزش بورسسبک زندگی بورسی

اثر تورم بر بازار سهام چیست؟

یکی دیگر از سوالات رایج دیگر اثر تورم بر بازار بورس است. آیا افزایش تورم و قیمت دلار بر روند بازار بورس تاثیرگذار است؟برای آشنایی با این موارد با این ویدئو همراه باشید.