logo

صف خرید و صف فروش چیست؟

خانهآموزش بورسسبک زندگی بورسی

صف خرید و صف فروش چیست؟

یکی از اصطلاحات رایج در بازار بورس که هرروز معامله گران با آن سرو کار دارند صف خرید و صف فروش است. صف خرید و فروش چه زمانی تشکیل می شود و چه تاثیری بر بازار می گذارد؟ با ما همراه باشید و این ویدئو رو از دست ندهید.